شور عشق

عشق شوری در نهاد ما نهاد                           جان ما در بوته سودا نهاد

گفتگویی در زبان ما فکند                                جستجویی در درون ما نهاد

از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت                  جنبشی در آدم و حوا نهاد       

دم به دم در هر لباسی رخ نمود                        لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد

چون نبود او را معین خانه ای                             هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد

حسن را بر دیده خود جلوه داد                           منتی بر عاشق شیدا نهاد

یک کرشمه کرد با خود آنچنانک                         فتنه ای در پیر و در برنا نهاد

تا تماشای وصال خود کند                                 نور خود در دیده بینا نهاد

تا کمال علم او ظاهر شود                                 این همه اسرار بر صحرا نهاد

شور و غوغایی بر آمد از جهان                           حسن او چون دست در یغما نهاد

چون در آن غوغا عراقی را بدید                          نام او سر دفتر غوغا نهاد

                                                                                        (فخرالدین عراقی )

/ 1 نظر / 31 بازدید
جهانگیر

سلام یاشاسین وبلاگ خیلی خوبی داری