# سعدی

سعدی

طاعت ان نیست که بر خاک نهی پیشانی                                                         صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست                                                                                                  ( سعدی )
/ 2 نظر / 19 بازدید