اگر درونم ......

          اگر

          درونم را نسازم

                   آبادیهای بیرونم   افسانه است .

/ 2 نظر / 8 بازدید
فاطیما

واقعا

فاطیما

ابادی های بیرونم مهم تره یا درون[متفکر]