شعر استاد شهریار

 جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را

 نجستم زندگانـــی را و گم کـردم جوانی را


کنون با بار پیــری آرزومندم که برگـردم

 به دنبال جوانـــی کـوره راه زندگانــــی را


به یاد یار دیرین کاروان گم کـرده رامانـم

که شب در خــواب بیند همرهان کاروانی را


بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را


چه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستی 

که در کامم به زهر آلود شهد شادمانـــی را


سخن با من نمی گوئی الا ای همزبـان دل

خدایــا بــا کـه گویم شکوه بی همزبانی را


نسیم زلف جانان کو؟ که چون برگ خزان دیده

به پای سرو خود دارم هوای جانفشانـــی را

 
به چشم آسمانـی گردشی داری بلای جان 

خدایـــا بر مگردان این بلای آسمانـــی را

 

نمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتـن

که از آب بقا جویند عمــــر جاودانـی را

                                                                            (  شهریار  )

/ 3 نظر / 127 بازدید

شهریار خاتم الشعرای ایران است روحش قرین رحمت باد از شما هم تشکر میکنم که اشعار استاد بزرگوار را می گذارید وب شما لینک شد

انسان

[نیشخند][گل]

دخترک مهربون

زیبا دلنشین وپر معنا خیلی خیلی زیبا[تایید]