امروز و فردا

بلبل آهسته به گل گفت شبی
که مرا از تو تمنایی هست

من به پیوند تو یک رإی شدم
گر تو را نیز چنین رإیی هست

گفت فردا به گلستان بازآی
تا ببینی چه تماشایی هست

گر که منظور تو زیبایی ماست
هر طرف چهره‌ی زیبایی هست

پا به هر جا که نهی برگ گلی‌است
همه‌جا شاهد رعنایی هست

باغبانان همگی بیدارند
چمن و جوی مصفایی هست

قدح از لاله بگیرد نرگس
همه‌جا ساغر و صهبایی هست

نه ز مرغان چمن گمشده‌ایست
نه ز زاغ و زغن آوایی هست

نه ز گلچین حوادث خبری‌است
نه به گلشن اثر پایی هست

هیچ کس را سر بدخوئی نیست
همه را میل مدارایی هست

هم از امروز سخن باید گفت
که خبر داشت که فردایی هست

( پروین اعتصامی )

عکس پروین

/ 4 نظر / 61 بازدید
سما

سلام در " يك روز خاص" منتظر حضورتون هستم[گل]

علیرضا

عالی بود

[لبخند]

عالی بود