خورشید را باور....

     خورشید را باور دارم  حتی اگر نتابد

           به عشق ایمان دارم  حتی اگر آن را حس نکنم

              به خدا ایمان دارم  حتی اگر سکوت کرده باشد .

                 (  دیوار نوشته ای مربوط به ویرانه های جنگ جهانی )

/ 5 نظر / 34 بازدید
فاطیما

پس امید وارم زندگی موفقی داشته باشی

فاطیما

پس امید وارم زندگی خوبی داشته باشید

سحر

عالیه

سارا

[دست]

سارا

خيلي بااحساس بود والبته قشنگ[گل][زبان][نیشخند][عینک]