ادبی

روزگار است این که گه عزت دهد گه خوار دارد

                                   چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد 

                                                                                       ( قایم مقام فراهانی )

/ 0 نظر / 14 بازدید