زندگی بعد ازدواج عشق است یا افسانه ؟

سلام 

میگویند که عشق فقط اولش

من میگم نه تا آخرش

میگن تا قبل ازدواج عشق  هست  بعد آن گرفتاریها شروع میشه  .....

من میگم نه تازه بعد ازدواج عشقا پایدارترو کلفت تر میشن

همه میگن تا ازدواج نکردی دوست داری همسرت رو  با کلمات رویایی به چالش بکشی و ....

من میگم بعدازدواج هم میشه تنه این درخت پر ثمر رو تنومند کرد   و   با کلمات و جمله های عاشقانه جلایی به زندگی داد

 میگن اینا کشکه که بعد ازدواج  بخوای با همسرت عاشقانه صحبت کنی  

من میگم نه  کشک نیست این  فراموشی ما از خاطره ها  هست که زندگی رو  سخت میگیریم

میگن تا دو سه سال اول زندگی شیرین هست بعدش تکراری میشه

من میگم نه این نگرش اقتصادی ما هست که زندگی فراموش میشه

خلاصه من از ازدواج های زیادی که قبلش عشق  بود و فقط عشق  و بعد ازدواج همش  سر خوری و ......  این رو متوجه شدم که این خود ما هستیم که از زندگی همش  مشکلات رو بیان کنیم و .... لحاظات تلخ ...

اگر فقط ملاک  ارزشی ما از زندگی پایدار تر باشد  آن شیرینی زندگی است که تکرار نیست

بعضا یاد آوری روز تولد زن  و تبریک خشک آن دنیایی از شادی و طراوت  بر زندگی میافزاید

پس یاد بگیریم که همسرمان را دوست داشته باشیم  و به او اطمینان کنیم

این خود لذت ناتمام است نه تکرار

به خاطر داشتن چند مورد چندان  مثال کوه کندن نیست که از آن غول بسازیم

روز تولد همسر   

روز ازدواج

روز زن

و بر عکس برای خانمها در قبال شوهرشان

پس بیاید زندگی را با به فراموشی چند یاد آوری ساده آنرا تلخ نکنیم  

از ٣۶۵ روز همین  سه روز را به خاطر داشته باشید  تا لذت عشق بعد از ازدواج را افسانه به حساب نیاورید .

امیدوارم زندگی تک تک شما با عشق و دوستی آبیاری شود

دوستون دارم 

لحظات خوش همیشه همراهتان

 

/ 0 نظر / 7 بازدید