واشینگتن ایرونیگ

واشینگتن ایرونیگ مورخ شهیر آمریکائی :

برای امام حسین ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به اراده یزید نجات بخشد لیکن مسئو لیت پیشوای نهضت حیات بخش اسلام اجازه نمیداد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد . او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشار به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی امیه آماده ساخت . در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگها  تفتیده عربستان روح حسین فناناپذیر بر پاست . ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شهسوار من ای حسین .

/ 5 نظر / 30 بازدید

بسیار زیباست

GHAZAL

منتظر پاسخ شما در سایت بیشه هستم[خداحافظ]

قاسمی

[گل][لبخند]