افسانه عاشقی

آرند که واعظی سخنور              بر مجلس وعظ سایه گستر

از دفتر عشق نکته میراند            و افسانه عاشقی همی خواند  

خر گم شده ای بر او گذر کرد             وز گم شده خودش خبر کرد 

زد بانگ که کیست حاضر امروز             کز عشق نبوده خاطر افروز 

نی محنت عشق دیده هرگز                    نی جور بتان کشیده هرگز

برخاست زجای  ساده مردی                     هرگز زدلشنزاده دردی

کان کس منم ای ستوده دهر                       کز عشق نبوده هرگزم بهر 

خر گم شده را بخواند که ای یار                       اینک خر تو بیار افسار 

                                                                        (لیلی و مجنون جامی)

/ 1 نظر / 31 بازدید
roxana

عشق واقعی دست من نیست دست من نیست دست من نیست دلم عاشق رخسار تو شد ناز کردی و دلم ساده گرفتار تو شد دست من نیست که تو آمدی و هستی من نیستی شد ،دل بیچاره ی من خوار تو شد عاشقم ،کاش توهم عشق مرا حس بکنی باز دل ، عاشق یک ثانیه دیدار توشد عشق را تجربه کردم گل من ،وقتی که اولین بار دلم مست و هوادار تو شد عاشقم پس تو مرا طرد نکن دل بر من دست من نیست دلم عاشق رخسار تو شد [گل][خداحافظ]mersi az bazdid keh az weblog man kardi fadat dost aziz