تولستوی

نیکی همه چیز را مغلوب میکند و خودش هرگر مغلوب نمیشود .

(تولستوی) 

/ 1 نظر / 6 بازدید
يك دوست

بدی هم همه چیزرا مغلوب میکند ولی اون به ایمان انسان بستگی دارد که نیکی کند یابدی.ای کاش همه نیکوکاربودند.[لبخند]