دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۳٠

           سلام

           سفر را شروع کردیم

         قصد داشتیم  یک دور کامل 4 روزه  از لاتون داشته

         باشیم از تبریز   به راه  افتادیم  و شب را در جاده حیران گذراندیم

        روز بعد از کوته کومه کوله های خود را بسته آرام حرکت کردیم  یک شب نزدیک به  کلبه خشنود در جایی نسبتا ساکت چادر زدیم  و شب رادر آنجا ماندیم  

    قبل از تاریکی هوا  این گردش کنجکاوانه ای بود  که در جبگلهای لاتون داشتم و این عکس را گرفتم ...

 1.

 

            عکس از رامین رضایی مطلق

 

             صبح روز بعد  از آنجا حرکت کرده  به سمت  آبشار  به راه افتادیم   .

            واقعا بهشت را  به عینه میدیدیم  مناظر ....

 

 

 


         بکر از طبیعت   .

        وای محشر بود  به خاطر تعطیلی شلوغ بود ولی اکثرا یک روزه میامدند و میرفتند

        دو سه گروه کلا ماندگار شدند  و شب را  چاد زدند و ماندند . باران عجیبی گرفت

       خوشبختانه ما تجهیزات کامل بودیم نایلون  برای رو پوش چادر برده بودیم و خیمه

           به پا کردیم و زیر آن چادر  راحت  شب را خوابیدیم  .

            صبح زود قبل از حرکت  این عکس را از آّبشار گرفتم  .  

      2.

                عکس از رامین رضایی مطلق

        در راه برگشت از آبشار 4 تا بچه نظر ما رو به خود جلب کردند 

        باهاشون گفتیم و خندیدیم  و نگاه آنها از دوربین ما کنار نمیرفت و

        به آن  خیره شده بودند این شد که از آن نگاه های عاشقانه و معصومانه عکس 

       گرفتم  .

       وای خنده آنها برایم  معنای زندگی بود .....

       3.

                 عکس از رامین رضایی مطلق

              4. 

                 عکس از رامین رضایی مطلق

         

             همین روال از آبشار پایین  میامدیم

             منظره های زیبا و وصف نشدنی آن  از دید  چشمان میگذشت

            خدایا  بهشتی را که وصفش کردی  آیا همین جاست   ........................

            و این  عکس را در راه برگشت  گرفتم

             سکوت و آرامش  آن منطقه برایم  کلی سخن و حرف و حدیث بود .........

 

           5.

                عکس از رامین رضایی مطلق

 

             بعد از رسیدن به  کوته کومه  و استراحت کوتاه   به سمت دریا  به راه افتادیم

              هوا گرم 

               آفتاب سوزان

              تصمیم گرفتیم  با آبتنی  و شنا در دریا  خستگی از جان به در کنیم 

               و به آّب زدیم  شنا  کردیم خستگی از تن به در شد .

                در کنار ساحل چادر زدیم که  غذایی بخوریم  و  استراحتی بعد ....

               همین جا بود که منظره  ای از  آن جا جلوی چشمان من آمد  و حیفم

               آمد که ازآن عکس نگیرم  و این عکس از ساحل دریا  در آستارا  است

           

             6. 

                  عکس از رامین رضایی مطلق

 

               و این هم آخرین عکس این سفر باشد که  کام شما همیشه  شیرین و

                 عسلی ...

                7.

 

.                عکس از رامین رضایی مطلق

             شاد باشید و روزگار  همیشه به کامتان

               این آرزوی همیشگی من  برای دوستان است .

                

              

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه