دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - دوشنبه ۱۳٩٠/۳/۳٠

 

سرم خوش است و به بانگ بلند می گویم                                 

 

که من نسیم حیات از پیاله می جویم                                      

 

عبوس زهد به وجه خمار ننشیند                                            

 

مرید خرقه دردی کشان خوش خویم                                        

 

شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست                              

 

کشید در خم چوگان خویش چون گویم                                   

 

گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید                                         

 

کدام در بزنم چاره از کجا جویم                                             

 

مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی                                 

 

چنان که پرورشم می دهند می رویم                                    

 

تو خانقاه و خرابات در میانه مبین                                         

 

خدا گواه که هر جا که هست با اویم                                      

 

غبار راه طلب کیمیای بهروزیست                                         

 

غلام دولت آن خاک عنبرین بویم                                           

 

ز شوق نرگس مست بلندبالایی                                        

 

چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم                                        

 

بیار می که به فتوی حافظ از دل پاک                                     

 

غبار زرق به فیض قدح فروشویم                                          

                                                ( حافظ ) 

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه