دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠

در جنگلهای افریقا  شیرها  هنگام صبح برخواستن از خواب به خوبی میدانند که باید تندتر از غزالها بدوند تا آنها را شکار کنند و همچنین غزالها نیز میدانند که باید تندتر از شیرها بدوند تا شکار انها نشوند و خود را هلاک نکنند پس مهم نیست شیر باشیم یا غزال  باید بدویم و بدویم . پس دویدن مهمتر از  جنسیت است .  شیر بودن مهم نیست جایی که غزالها تندتر از شیرها هستند این شیرها هستند که با وجود نام آوری محکوم به گرسنگی و زجر هستند  و بر عکس جایی که شیرها تندتر از غزالها هستند این غزالها هستند که طعمه شیرها میشوند .

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه