دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - دوشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱۸

چو نیکو بنگری در اصل این کار                  هم او بیننده هم دیده است و دیدار

 

حدیث قدسی این معنی بیان کرد             "وبی یسمع و بی یبصر" عیان کرد

 

جهان را سربه سر آیینه میدان                  به هر یک ذره ای صد مهر تابان

 

اگر یک ذره را دل بر شکافی                     برون آید از آن صد بهر صافی

 

به هر جزیی زخاک ار بنگری راست             هزاران آدم اندر وی هویداست

 

به اعضا پشه ای همچند پیل است              در اسما قطره ای مانند نیل است

 

درون حبه ای صد خرمن آمد                      جهانی در دل یک ارزن آمد

 

به پر پشه ای در  جای جانی                     درون نقطه ی چشم     آسمانی

 

بدین خردی که آمد حبه ی دل                     خداوند دو عالم راست منزل

 

در او در    جمع گشته هر دو عالم                 گهی      ابلیس گردد گاه آدم

 

ببین عالم همه در هم سرشته                    ملک در دید و شیطان در فرشته

 

اگر یک ذره را برگیری از جای                        خلل یابد همه عالم سرا پای

 

همه سرگشته و یک جز از ایشان                 برون ننهاده پا از حد امکان

 

همه در جنبش و دایم در آرام                        نه آغاز یکی پیدا  نه انجام

 

همه از ذرات خود پیوسته آگاه                       وز آنجا راه برده تا به درگاه

 

به زیر پرده ی هر ذره پنهان                           جمال جان فزای روی جانان  

 

                                                           ( از گلشن راز شیخ محمود شبستری )

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه