دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٥

خواستم بنویسم 

دیده بر نگاهم کردم 

چشمانم را دیدم

خودم را نیافتم

آلودگی نگاهم را بر دست گرفته

از زغال و کربن گذراندم

نیافتم

نیافتم !

نگاهی بر زغال

گذری بر خیال

چه کنم

در کویر تنهایی خود را انداختم

پیش رفتم

عطش

تنهایی

این چه سوزی است  

آه ............

تنم بر افتاد

روی خاک بیابان

سوختم

ساختم

خودم را یافتم

پس این خاک بود که من از آن دور بودم

بر خاک بودم و نمیدیدم

روح تازه بر جانم دمیدند بلند شو  تو خود هستی

تنت خاک بود و تو پنداشتی تن
 
و اینک خاک تنت مپندار من

حال بر آَشفتم

گویی خواب بود

اینبار نگاهم بر دیده افتاد

هر آنچه را ندیده بودم دیدم

یافتم

یافتم!!!!!!!!


 ( دست نوشته خودم 90/5/5 )

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه