دوست و دوستی
طراحی و نقاشی و عکاسی و ادبی و .... دوستان برای دیدن طراحی و نقاشیهای خودم از قسمت موضوعات هنر و هنری و طراحی و نقاشی را انتخاب کنند .
نویسنده: رامین رضایی مطلق - یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢

دل سرا پرده محبت اوست                         دیده آیینه دار طلعت اوست

من که سر در نیاورم به دو کون                   گردنم زیر بار منت اوست

تو و طوبی وما و قامت یار                          فکر هر کس به قدر همت اوست

گر من آلوده دامنم چه زیان                       همه عالم گواه عصمت اوست

من که باشم در آن حرم که صبا                  پرده دار حریم حرمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم                      زان که این گوشه خاص خلوت اوست

هر گل نو که شد چمن آرای                        اثر رنگ و بوی صحبت اوست

دور مجنون گذشت و نوبت ماست                هر کسی پنج روزه نوبت اوست

ملکت عاشقی و گنج طرب                          هر چه دارم ز یمن دولت اوست

من و دل گر فنا شویم چه باک                      غرض اندر میان سلامت اوست

                               فقر ظاهر مبین که حافظ را

                              سینه گنجینه محبت اوست

رامین رضایی مطلق متولد تبریز 63 در رشته نقاشی و طراحی و گرافیک فعالیت میکنم . کارشناسی مدیریت از دانشگاه تبریز .
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :
Top Blog
مسابقه وبلاگ برتر ماه